Prenumerationstjänsten Scribd satsar på sång

SAN FRANCISCO Nu kan tusentals Scribd-användare börja använda sina läsplattor när de sjunger eller spelar instrument.

Prenumerationstjänsten Scribd erbjuder nu mer än 2 600 sång- och nothäften från förlaget Hal Leonard i sitt utbud.
De här böckerna innehåller noter för en rad olika musikstilar, instrument och kunskapsnivåer.
Källa: Techcrunch.com