Roboten har skrivit en miljon böcker

Världens mest produktive författare har skrivit mer än en miljon (!) böcker på bara några år.
Men namnet finns inte med på några topp­listor eller ger några intervjuer – författaren är en dator.Visst finns det enstaka författare som efter en hel karriär har flera hundra titlar på sin meritlista. Men vad sägs om att skapa mer än en miljon titlar på drygt 10 år?
Den här typen av massproduktion klarar bara en dator av. Mannen bakom den är professor Philip M. Parker vid Insead Business School i Fontaine­bleau, Frankrike.
Just nu har Parkers företag ICON Group International 600 000 titlar hos Amazon. De flesta av böckerna vänder sig till en extremt smal publik och hand­lar om allt från statistiska analyser av framtidens marknadsandelar för olika produkter till samlingsverk om udda sjukdomar.
Datorprogram
Den här typen av böcker sammanställs av ett specialanpassat dator­prog­ram, detta går igenom stora mängder data, analyserar dem — och skriver en hårt mallad bok.
Många av böckerna är så special­iserade att de inte ens existerar, trots att de finns ute för försäljning. Boken skapas i stället först när en kund beställer ett exemplar genom att klicka på köp-knappen.
En av de genrer där datorn varit mest framgångsrik är ordböcker. ICON har bland annat skapat tusentals korsordsböcker på många av världens mindre språk.
I databasen Libris finns ett 40-tal av förlagets böcker, bland annat deras engelsk-samiska korsordsböcker.
Ska göra romaner
Tidigare har förlaget ICON framför allt satsat på print-on-demand i sam­arbete med bland annat Amazon. Men nu har man även börjat producera eböcker och just nu finns det mer än 50 000 titlar på eboksförlaget Kobo.
I takt med att Philip M. Parkers patenterade datorförfattare blir allt mer anvancerad så blir det möjligt att också satsa på andra litterära genrer.
De kommande åren så planerar ICON Group International att ge ut både poesi och romantiska romaner.

Historik: Roborskribenter

1726
I Jonathan Swifts bok ”Gulli­vers resor” finns den första beskrivningen av en maskin som är författare. Utan mänsklig hjälp kan den skriva om både juridik, matematik, filosofi och skapa poesi.

1983
Datorprogrammet Racter skriver diktsamlingen ”The policeman’s beard is half constructed”. Datorn som används är en enkel Z80.

2007
Phil Parker får patent för sin metod att skapa böcker/text­er med avancerade dator­program.

2008
Den ryske författaren Alex­ander Prokopovich skapar bok­en ”True Love” enbart med hjälp av ett dator­program.

2014
Den 10 mars 2014 publicerar LA Times den första nyhets­artikeln skriven med datorprogrammet Quakebot. Artikeln om en jordbävning publicerades bara tre minuter efter händelsen.

2015
Den 22 september 2015 publicerar Mittmedia-tidningarna de första robottexterna på svenska. På bara några sekunder skrivs 45 olika text­er om det lokala vädret.